YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:

  • A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
  • B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
  • C. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương
  • D. Các điện tử tự do trong sợi dây đòng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì các điện tử ự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON