ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai về chương trình con:

  • A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
  • B. Phần khai báo có thể có hoặc không tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
  • C. Phần đầu có thể có hoặc không.
  • D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE