YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau:

  var a, b: integer;

  procedure Hoan_doi( var a, b: integer);

     var tmp: integer;

     begin

        tg:=a; a:=b; b:=tmp;

     end;

  Begin

     a:=10; b:=11;

     Hoan_doi(a,b);

     write('a,'  ',b);

  End.

  Kết quả chương trình là:

  • A. 10,11
  • B. 11,10
  • C. 11,11
  • D. 10,10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  11,10

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF