MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng:

  • A. Trong nhiều ngôn ngữ lập trình, chương trình con thường gồm 2 loại : hàm và thủ tục.
  • B. Trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, chương trình con gồm 2 loại: hàm và thủ tục
  • C. Trong Pascal chỉ có thủ tục không có hàm.
  • D. Trong Pascal chỉ có hàm không có thủ tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong nhiều ngôn ngữ lập trình, chương trình con thường gồm 2 loại : hàm và thủ tục.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA