YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chương trình con là:

  • A. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.
  • B. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và trả về một giá trị thông qua tên của nó.
  • C. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định nhưng không trả về một giá trị qua tên của nó.
  • D. Chương trình được xây dựng từ các chương trình con khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA