YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào đâu để phân loại chương trình con?

  • A. Kiểu của tham số.
  • B. Kiểu giá trị trả về.
  • C. Tên chương trình.
  • D. Tất cả ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA