YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

  • A. Một hàm có thẻ có cả tham số giá trị và tham số biến.
  • B. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị.
  • C. Có thể truyền giá trị cho tham biến.
  • D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA