YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng

  • A.

   Âm nghe được là âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz. 

  • B. Về bản chất vật lí thì âm thanh, siêu âm và hạ âm đều là sóng cơ.
  • C.

    Sóng âm có thể là sóng ngang. 

  • D. Sóng âm luôn là sóng dọc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON