YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L. Tổng trở Z của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây ?

  • A. \(\sqrt {{{(R + r)}^2} + \omega L} \)
  • B. \(\sqrt {{{(R- r)}^2} + \omega L} \)
  • C. \(\sqrt {{{(R + r)}^2} + {{(\omega L)}^2}} \)
  • D. \(\sqrt {{R^2} + {{(r + \omega L)}^2}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON