AMBIENT
  • Phân loại câu theo cấu tạo, câu “Cũng vì smartphone quá vượt trội nên chính nó cũng gây ra không ít tác dụng phụ.” thuộc loại câu gì? Và xác định trợ từ trong câu. (0,5 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Câu “Cũng vì smartphone quá vượt trội nên chính nó cũng gây ra không ít “tác dụng phụ”” thuộc kiểu câu ghép. Trợ từ trong câu là: “Chính”.
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>