YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành

  • A. Na2O và O2    
  • B. NaOH và H2      
  • C. Na2O và H2   
  • D. NaOH và O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>