AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây sai?

  • A. Những tính  chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.
  • B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
  • C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.
  • D. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>