YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng

  • A. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu
  • B. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu
  • C. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam
  • D. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA