YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nung nóng bột đồng ngoài không khí được chất rắn A. Hòa tan A vào một lượng dư HCl thì A không tan hết; còn khi hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì A tan hết. Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra

  Lời giải tham khảo:

  Khi nung nóng bột đồng trong không khí, phản ứng xảy ra là: 2Cu + O2  → 2CuO

  Vì khi hòa tan A vào một lượng dư HCl thì A không tan hết (ta suy luận là CuO sẽ tan hết, 1 phần không tan chính là Cu dư sinh ta khi ta nung nóng không hoàn toàn); còn khi hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì A tan hết (rõ ràng cả Cu và CuO đều tan trong H2SO4 đặc, nóng). Chứng tỏ khi nung nóng bột đồng chất rắn A sẽ có CuO và Cu dư.

  Cu (dư) + HCl → Không xảy ra

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  CuO + H2SO4 (đặc)  → CuSO4 + H2O

  Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON