AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung trên trang chiếu có thể là:

  • A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
  • B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
  • C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …
  • D. A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>