AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide Layout
  • B. View \(\rightarrow\) Slide Layout
  • C. Format \(\rightarrow\) Slide Layout
  • D. File \(\rightarrow\) Slide Layout

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>