YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

  • A. Edit \(\rightarrow\) New Slide
  • B. File \(\rightarrow\) New Slide
  • C. Slide Show \(\rightarrow\) New Slide
  • D. Insert \(\rightarrow\) New Slide

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Insert => New Slide

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA