AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những địa danh nào được nhắc tới trong 2 khổ thơ đầu của bài thơ?

  • A. Đền Cây Thị, Ba Trại, Đồng Quan, chùa Trần.
  • B. Chợ Bình Lâm, đền Cây Thị, đền Sòng, chùa Trần.
  • C. Đồng Quan, đền Cây Thị , Ba Trại, Đồng Giao.
  • D. Đồng Quan, Chợ Bình Lâm, Đồng Giao, đền Sòng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>