ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:

  • A. Tính trạng
  • B. Kiểu hình
  • C. Kiểu gen
  • D. Kiểu hình và kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là: tính trạng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON