ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong di truyền học là gì? 

  • A. Tính trạng
  • B. Cặp tính trạng tương phản
  • C. Dòng thuần chủng  
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong di truyền học là:

  • Tính trạng                
  • Cặp tính trạng tương phản          
  • Dòng thuần chủng    

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1