YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

  • A. Sinh sản và phát triển mạnh 
  • B. Tốc độ sinh trưởng nhanh
  • C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao
  • D. Có hoa đơn tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8323

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON