ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:

  • A. Cây đậu Hà lan
  • B. Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác
  • C. Ruồi giấm
  • D. Trên nhiều loài côn trùng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện dựa trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở: cây đậu Hà lan

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1