YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

  • A. Cu
  • B. CuO
  • C. Cu2O
  • D. Cu(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình phản ứng xảy ra là:

  2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

  Lấy kết tủa đem đi nhiệt phân thu được:

   Cu(OH)2 (t0) → CuO + H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON