ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

  • A. 19,6 gam
  • B. 9,8 gam
  • C. 4,9 gam.
  • D. 17,4 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số gam KOH trong dung dịch là:

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\% \)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{5,6 \times 200}}{{100}} = 11,2g\)

   

  Số mol KOH là:

  \({n_{KOH}} = \frac{m}{M} = \frac{{11,2}}{{56}} = 0,2(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  2KOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2KCl

  0,2→      0,1 (mol)

  Khối lượng kết tủa Cu(OH)2 thu được là:

  mCu(OH)2 = nCu(OH)2.M = 0,1.98 = 9,8

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON