YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình phản ứng:

  Na2CO3+  2HCl   →    2NaCl  + X  +H2O

  X là:

  • A. CO
  • B. CO2
  • C. H2
  • D. Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Na2CO3+  2HCl   →    2NaCl  + CO2  +H2O

  X là khí CO2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON