AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2  ta dùng:

   

  • A. Quỳ tím
  • B. Dung dịch Ba(NO3)2
  • C. Dung dịch AgNO3
  • D. Dung dịch KOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta nhận biết bằng màu sắc kết tủa hidroxit khác nhau

  CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl: Hiện tượng kết tủa màu xanh

  FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl : Hiện tượng kết tủa đỏ nâu

  MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl : Hiện tượng kết tủa trắng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF