ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nháy chuột vào vị trí nào dưới đây để bắt đầu phần mềm Toolkit Math

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE