YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để vẽ đồ thị hàm số  y = 1/2x + 3 ta sử dụng lệnh nào sau đây?

  • A. Plot  y = 1/2x + 3
  • B. Plot 1/2x + 3
  • C. Plot =  1/2x + 3
  • D. Plot  y : 1/2x + 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để vẽ đồ thị hàm số  y = 1/2x + 3 ta sử dụng lệnh: Plot  y = 1/2x + 3

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA