ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ dòng lệnh là nơi

  • A. Hiển thị tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm
  • B. Là nơi gõ lệnh để thực thi
  • C. Chứa các lệnh làm việc của chương trình
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cửa sổ dòng lệnh là nơi gõ lệnh để thực thi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON