YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ dòng lệnh là nơi

  • A. Hiển thị tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm
  • B. Là nơi gõ lệnh để thực thi
  • C. Chứa các lệnh làm việc của chương trình
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cửa sổ dòng lệnh là nơi gõ lệnh để thực thi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON