YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Màn hình làm việc của phần mềm Toolkit Math có mấy phần chính?

  • A. 1 phần
  • B. 3 phần
  • C. 4 phần
  • D. 5 phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Màn hình làm việc của phần mềm Toolkit Math có 4 phần chính 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA