AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:

  • A. Chỉ bằng dòng lệnh (Command)
  • B. Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)
  • C. Chỉ bằng hệ thống bảng chọn (Menu)
  • D. Chỉ bằng "giọng nói"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA