AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành

  • A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử
  • B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
  • C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
  • D. Một phương án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>