YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành

  • A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử
  • B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
  • C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
  • D. Một phương án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11822

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON