YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện...

  • A. điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời
  • B. ghi nhớ những thông tin của người dùng (chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy…)
  • C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác
  • D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON