AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện...

  • A. điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời
  • B. ghi nhớ những thông tin của người dùng (chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy…)
  • C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác
  • D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>