• Câu hỏi:

  Một số thành phần của hệ điều hành là:

  • A. Các chương trình nạp hệ thống
  • B. Các chương trình quản lí tài nguyên
  • C. Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC