YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống?

  • A. Đa nhiệm 1 người dùng
  • B. Đơn nhiệm 1 người dùng
  • C. Đa nhiệm nhiều người dùng
  • D. Kết quả khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đa nhiệm nhiều người dùng

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11821

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON