• Câu hỏi:

  Người quan sát ở trên mặt đất thấy "Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây", lý do là: 

  • A. Trái Đất tự quay theo chiều từ Đông sang Tây
  • B. Trái Đất tự quay theo chiều từ Tây sang Đông
  • C. Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất theo chiều từ Đông sang Tây 
  • D. Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất theo chiều từ Tây sang Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC