• Câu hỏi:

  Một hành khách ngồi trên toa tàu A nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Chọn khẳng định đúng: 

  • A. Tàu B đứng yên, tàu A chạy
  • B. Cả hai tàu đều đứng yên
  • C. Tàu A đứng yên, tàu B chạy 
  • D. Cả hai tàu đều chạy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC