AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai ô tô A và B đang chạy cúng phương ngược chiều với vận tốc không đổi v. Hỏi người quan sát đứng ở vị trí nào sẽ thấy mình đang chuyển động với vận tốc 2v? 

  • A. ở mặt đất
  • B. ở một ô tô khác đang chạy trên đường
  • C.  ở một ô tô khác đang chuyển động với vận tốc v vuông góc với hai vận tốc kia 
  • D. Cả hai đáp án A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>