AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà đứng yên trên sân ga.Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2 km/h. Hoà bắt đầu chạy theo toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì chạy ngược với chiều chuyển động của toa với vận tốc 7,2 km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với sân ga và đối với Hoà bằng bao nhiêu ? 

  • A. vBình, ga  = -7,2 km/h ; v Bình, Hòa  = 0.
  • B. vBình, ga  = 0; vBình, Hoà  = – 7,2 km/h.
  • C. vBình, ga  = 7,2 km/h ; vBình, Hòa  = 14,4 km/h. 
  • D. vBình, ga  = 14,4 km/h ; vBình, Hòa  = 7,2 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>