• Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền đi trong nước yên lặng với vận tốc có độ lớn v1, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ sông có độ lớn v2. Nếu người lái thuyền hướng mũi thuyền dọc theo dòng nước từ hạ nguồn lên thượng nguồn của con sông thì một người đứng trên bờ sẽ thấy 

  • A. thuyền trôi về phía thượng nguồn nếu v1 > v2.
  • B. thuyền trôi về phía hạ lưu nếu v1 > v2.
  • C. thuyền đứng yên nếu v1 < v2. 
  • D. truyền trôi về phía hạ lưu nếu v1 = v2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC