ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu có một điot bị đánh thủng hoặc mắc ngược trong mạch chỉnh lưu cầu thì mạch sẽ :

  • A.  bị ngắn mạch 
  • B. làm cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.
  • C. cả A và B
  • D. tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Nếu có một điot bị đánh thủng hoặc mắc ngược trong mạch chỉnh lưu cầu thì bị ngắn mạch, làm cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF