AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mức phản ứng do yếu tố nào quy định?

  • A. Kiểu hình của cơ thể
  • B. Điều kiện môi trường
  • C. Kiểu gen của cơ thể
  • D. Thời kỳ sinh trưởng và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>