ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • B. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
  • C. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • D. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen chứ không truyền tính trạng có sẵn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON