AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những đặc điểm của thường biến là:

  • A. Biến đổi kiểu gen dưới tác động của môi trường
  • B. Biến đổi kiểu hình do đột biến
  • C. Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi đồng loạt về kiểu hình
  • D. Biến đổi kiểu hình không liên quan đến kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>