ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kiểu hình là kết quả của:

  • A. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • B. Sự tương tác giữa kiểu hình và môi trường
  • C. Sự tương tác giữa môi trường và đất đai
  • D. Sự tương tác giữa kỹ thuật và chăm sóc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON