AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tòa nhà tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc là 50 độ thì bóng tòa nhà trên mặt đất dài 7m.

  Chiều cao của tòa nhà là: 

  • A. \(\simeq 4,5\)
  • B. \(\simeq 5,36\)
  • C. \(\simeq 5,87\)
  • D. \(\simeq 8,34\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(c.cao=dai.tan50^{\circ}\simeq 8,34\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>