YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một cột đèn cao 5m. tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc 60 độ. Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu

  • A. \(\frac{5}{\sqrt{2}}\)
  • B. \(\frac{5}{\sqrt{3}}\)
  • C. \(\frac{5}{2}\)
  • D. \(\frac{10}{\sqrt{2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta đặt chiều cao cột là: C(m) chiều dài của bóng là l(m) 

  Ta có: \(tan60^{\circ}=\frac{S}{L}\Rightarrow L=\frac{S}{tan60^{\circ}}=\frac{5}{\sqrt{3}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF