YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một người sử dụng một cái thang dài để leo lên một tòa nhà. Biết rằng bóng của tòa nhà khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 45 độ là 3m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 1,5m. Tính góc tạo bới thang và mặt đất 

  • A. \(48^{\circ}14{}'\)
  • B. \(72^{\circ}14{}'\)
  • C. \(26^{\circ}14{}'\)
  • D. \(63^{\circ}26{}'\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xem đề bài như hình sau: 

  Ta có: \(AB=BD.tan45^{\circ}=3.1=3(m)\) suy ra: \(tan\widehat{ACB}=\frac{AB}{BC}=\frac{3}{1,5}=2\Rightarrow \widehat{ACB}=63^{\circ}26{}'\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON