AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại B có BC=20, D là điểm thuộc cạnh AB sao cho \(\widehat{BCD}=50^{\circ}, \widehat{DCA}=15^{\circ}\)

  Độ dài AD là: 

  • A. \(\simeq 20,78\)
  • B. \(\simeq 2,805\)
  • C. \(\simeq 19,05\)
  • D. \(\simeq 21\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta xem đề bài như hình sau: 

  ta có: \(AD=AB-BD=BC.tan65^{\circ}-BC.tan50^{\circ}=20.(tan65^{\circ}-tan50^{\circ})\) \(\simeq 19,05\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA