YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền băng qua một con sông. Do nước chảy nên hướng đi của thuyền bị lệch góc 30 độ so với hướng đi thẳng qua bờ bên kia.

  Biết rằng vận tốc của thuyền là 3m/s và thuyền đi trong 3 phút. Chiều dài sông là bao nhiêu

  • A. \(270\sqrt{3}\)
  • B. \(540\)
  • C. \(270\sqrt{2}\)
  • D. \(540\sqrt{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(S=v.t=3.3.60=540(m)\) suy ra: \(R=S.cos30^{\circ}=540.\frac{\sqrt{3}}{2}=270\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON